Pingstkyrkan

Pingstkyrkan är en av Sveriges kristna kyrkor.

Började i Wales i början av 1900-talet...

I början av 1900-talet uppstod en  kristen väckelserörelse i Wales. En grupp människor hade under tre veckor träffats till bön. Man lovade Gud med hög röst och under tårar. I denna extatiska väckelse kom ca 100 000 människor till tro. Väckelsen spreds med missionsarbetet ut över hela världen.

spreds till USA

Amerikanen W.J. Seymour hade besökt Wales och han fortsatte väckelsen i USA där verksamheten tog ordentlig fart när en liten pojke började tala i tungor under ett bönemöte 9 april 1906. Människor strömmade nu till Los Angeles från hela USA och Kanada för att uppleva Andens gåvor. Denna extatiska rörelse spred sig särskilt i baptist- och metodistkretsar.

Startades i Sverige av Lewi Petrus 

I Stockholm bildades 1910 Filadelfiaförsamlingen. I slutet av 1940-talet var medlemsantalet ca 90 000 och ca. 600 församlingar hade bildats och man hade en egen dagstidning, Dagen, idag en obunden kristen tidning. Samfundets ledare var Lewi Petrus, d. 1974.

Bokstavstro 

Bibeln är enda rättesnöret för tro, lära och liv. Tolkningen är bokstavlig. Några särskilda bekännelseskrifter finns inte.

Troendedop

Troendedop genom nedsänkning i vatten praktiseras. ”Jag tror, jag vill bli döpt”.

Andlig pånyttfödelse

Människans omvändelse, den andliga pånyttfödelsen betonas starkt då det sker en förvandling av människan i hennes förhållande till Gud och till medmänniskan. Genom omvändelsen blir man frälst, fri från synd till evigt liv. Genom andedopet kan man få förmågan att tala i tungor eller uttyda tungotal, profetera eller bota sjuka genom bön och handpåläggning.

Jesu återkomst

Pingstkyrkan predikar också Jesu snara återkomst. ”Jesus kommer snart”.

En annan nattvardssyn 

Nattvarden ses som en bekännelse- eller åminnelsehandling. Inom svenska kyrkan ser man däremot Jesus som närvarande i nattvarden då församlingen får ta emot bröd och vin.

Självständiga församlingar

Varje församling är självständig och har beslutanderätten. Pastorn tillsammans med de äldste och diakonerna leder församlingen.

Mission

Församlingarna sänder ut missionärer. Man har verksamhet i ca. 50 länder. Flest missionärer verkar i Afrika.

Den första pingsten

Namnet Pingstkyrkan kommer av den händelse som beskrivs i Apg. 2, då lärjungarna började tala i tungor, ett språk, som de egentligen inte kunde. En del beskriver det som ett ”bönespråk” i samtal med Gud eller förmedlandet av ett budskap.

Pingst är Pingstförsamlingarnas  riksorganisation, fria församlingar i samverkan för att stärka kyrkan.

Antal medlemmar i Sverige var år 2009 ca. 85 000. Runt om i världen finns ca 600 miljoner medlemmar i kyrkor och samfund , som har samma karaktär som den svenska pingstkyrkan.

 

Frågor till texten

1. När och hur uppstod Pingstkyrkan?

2. Vad är Dagen?

3. Vilken betydelse har Lewi Petrus haft för Pingstkyrkan?

4. Vilken betydelse har Bibeln för pingstvännen?

5.a. Viket synsätt har pingstvännerna på dopet? b. Ge exempel på andra sätt att döpa inom den kristna kyrkan. länk

6. Vad menas med omvändelse och andedop?

7. Vilken betydelse har nattvarden för pingstvännen?

8. Hur styrs Pingstkyrkan?

9. Vilken betydelse har missionsverksamheten?

10. Varför heter Pingstkyrkan just Pingstkyrka?