Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga

De missionärer från USA, som ibland knackar på våra dörrar, påstår att Jesus efter sin död, uppståndelse och himmelsfärd, åter steg ner till jorden, till Amerika. Han grundade där en kyrka, som sedan försvann, men som återuppstod på 1820-talet genom de uppenbarelser, som en amerikan vid namn Joseph Smith hade. Kyrkan kom att kallas Mormonkyrkan - Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Mormonerna menar att man är den enda sanna kyrkan på jorden.
Det finns dock många olika mormonska kyrkor eller grupper.

Heliga skrifter är Bibeln och Mormons bok. Mormons bok handlar om Amerikas äldsta historia, och innehåller Joseph Smiths uppenbarelser. Dessa uppenbarelser ägde rum i staten Vermont. En himmelsk budbärare, Mormoni, uppenbarade sig för Joseph Smith och visade honom på en i marken nedgrävd bok, skriven på plåtar av guld, vilken innehöll en berättelse om Amerikas tidigare invånare och deras ursprung. Plåtarna innehöll, enligt mormonerna, det kristna evangeliet i dess fullhet. Plåtarna hittades i Ontario County, New York. Skriften på plåtarna var nedtecknad på egyptiska, kaldeiska, assyriska och arabiska. Joseph Smith fick skrivtecknen översatta.


LUFTEN ÄR FULL AV ANDAR
Mormonerna menar att luften är full av andar, som vill bli kroppar. Därför är det en mormons plikt att skaffa kroppar åt så många andar som möjligt. Av den anledningen hade man tidigare månggifte. Detta är nu förbjudet. När andarna fått en fysisk kropp och fått jordiska erfarenheter och kunnat utvecklas till att bli fullkomliga kan de få evigt liv. Människan får återvända till Gud. Allt enligt Guds plan.

FAMILJEN EN NÖDVÄNDIGHET 
Äktenskapet mellan man och kvinna är en nödvändighet i denna plan. Äktenskapet skall bygga på fullständig trohet. Tro och bön, förlåtelse, respekt och kärlek är grundläggande för ett lyckat äktenskap. Sexuella förbindelser utanför äktenskapet får inte förekomma. Abort är tillåtet endast om det finns risk för moderns liv.
Preventivmedel får användas. 
Mannens uppgift är att försörja och beskydda sin familj. Kvinnans uppgift är att ta hand om barnen. Vid behov bör släktingar ge hjälp och stöd. Att familjen är lycklig är en grund för att hela samhället skall fungera och bestå. Barnen skall lära sig att vara laglydiga medborgare, att älska varandra och att hålla Guds bud. När människan har återvänt till Gud förenas familjerna för evigt.

GUDSBILD 
Mormonerna tror på Gud, den evige Fadern, på hans son, Jesus Kristus, och på den Helige Anden. Denna beskrivning ser helt kristen ut, men i andra sammanhang kan man uppfatta gudsbilden som polyteistisk, tro på flera gudar. Sonen är helt skild från Fadern. Jesus var gift med tre kvinnor under sin tid på jorden, Marta och Maria från Betania och med Maria från Magdala.( C H Martling, Gud i USA ) Även Fadern har en mänsklig kropp. Fadern var människa innan han blev Gud.
Man tror att hela människosläktet kan bli frälst genom att lyda evangeliets lagar och förordningar. Genom att älska Kristus och följa hans vilja blir man allt mer lik honom.
Efter sin himmelsfärd uppenbarade sig Jesus i Amerika, dit han också skall återvända och upprätta ett jordiskt paradis i Independence, Missouri.

 

MÅLET DET CELESTIALA RIKET 
Målet för en mormon är att komma till den hösta graden i det celestiala riket. Man får då bo i den borg där Gud Fader och Jesus Kristus bor. Innan människan föds till jorden har hon varit andebarn hos Gud. För att ha möjlighet att komma in i det celestiala riket måste man döpas och vara medlem i kyrkan i ett år. Härefter får man komma in i templet. I tempelarbetet ingår bl.a. dop för döda. Genom att döpa sig för redan döda och genom den konfirmation, som följer då den döde mottar Anden, kan dessa också uppnå den himmelska härligheten. För att kunna göra förfäder till mormoner bedriver man släktforskning genom att mikrofilma folkbokföringen i olika länder.

TEMPELÄKTENSKAPET FÖR EVIGT 
En mormon kan gifta sig borgerligt inom mormonkyrkan, men det äktenskapet gäller bara jordelivet. Tempeläktenskapet däremot binder en man och kvinna både för jordelivet och evigheten. Denna vigsel är en förutsättning för att man skall få komma in i den borg där Gud Fader och Jesus bor med sina familjer. De icke vigda blir tjänsteänglar åt dem, som bor i staden. 
Mormonkyrkan har tidigare praktiserat månggifte, men erkänner i dag inte denna typ av samlevnad. 
Vid tidens slut skall Jesus återkomma till jorden, till det nya Jerusalem, som är Independence i Missouri. Där låg en gång Edens lustgård, menar man.

MISSIONÄRER 
På egen bekostnad reser mormoner ut i världen som missionärer. Man reser ut två och två. Den ene gör sitt första år när den andre gör sitt andra. Det finns i dag ( år 2012 ) 57 000 mormonmissionärer ute i världen, flest män, men även kvinnor. Svart kostym, vit skjorta med slips och kraftiga skor är kostymen. De utbildas på särskilda missionärsskolor, där de under två-tre månader undervisas i språket i det land de skall åka till.

SALT LAKE CITY 
Sitt centrum har kyrkan i Salt Lake City i staten Utah i USA. Mormonkyrkan leds av en president med två rådgivare och ett råd som hjälper presidenten i ledningen av kyrkan. Presidenten står i direkt förbindelse med Gud.
TEMPLE SQUAR i Salt lake City

LEVNADSREGLER 
Mormonerna har en hälso- och levnadsregel från 1833 som motsätter sig användandet av tobak, spritdrycker, kaffe och te. Man tillåter ej spel om pengar.
Kyrkan är emot abort och samkönade äktenskap.
Sammanhållningen inom familjen är viktig.
Man skall vara en god förebild och hjälpa sina medmänniskor.
Alla i församlingen skänker en tiondel av sina inkomster till kyrkan. Man vill inte ta emot bidrag från staten. Behöver man hjälp tas man om hand av familjen eller kyrkan.
Mormoner är emot dödsstraff.
http://www.mormonstoday.com

LDS, förkortning för Latter-DaySaints (Sista dagars heliga)

FRÅGOR
1. Hur har Mormonkyrkan uppstått? 
2. Vilka är Mormonkyrkans heliga skrifter? 
3. Varför praktiserade mormonerna tidigare månggifte?
4. Vilken är mormonernas gudsbild? Jämför med Svenska kyrkans gudsbild.
5. Varför mikrofilmar mormonerna folkbokföring i olika länder? 
6. Vad innebär tempeläktenskapet?
7. Ge exempel på hur Mormonkyrkans verksamhet finansieras.
8. Kan du tänka dig att följa mormonernas livsstil?
7. Var ligger Mormonkyrkans centrum?
8. Hur skiljer sig gudsbilden (föreställningen om vad Gud är) hos mormonerna från Svenska kyrkans?
9. Vad anser du om mormonernas levnadsregler?
10. Hur ser du på mormonernas åsikter om familjens betydelse?
11. Ta reda på mer fakta om Mormons bok.
12. Vad vet du om Salt Lake City och stadens betydelse för mormonerna?