Soppkök och musik

Frälsningsarmén, The Salvation Army, är en kristen rörelse med mycket social verksamhet. Frälsningsarmén har ungefär en miljon soldater runt om i världen. I västvärlden sjunker antalet soldater, men i Östeuropa och på södra halvklotet ökar antalet.

Frälsningsarmén startade i England där herr och fru Booth predikade för Londons fattiga. Svenskan Hanna Ouchterlony deltog i ett möte där 1882 och beslöt sig för att börja “frälsningskriget“ i Sverige.

FRÄLSNINGSARMÉN I SVERIGE

De första åren i Sverige hade armén stora motgångar. Man fick t.ex. inte hålla möten efter mörkrets inbrott. De, som bröt mot förbudet, blev straffade och satta i fängelse.
I Sverige finns i dag 26000 soldater och 260 officerare med en general i spetsen. Medlemmarna, dvs. soldaterna och officerarna, bär uniform. Officerarna motsvarar andra församlingars präster och pastorer.  Frälsningsarmén är en jämställd kyrka. Alla gifta officerare är automatiskt av samma rang. Undantaget är generalen.

De lokala kårerna är sammanförda i divisioner.
Frälsningsarméns tidning heter Stridsropet. Fanan bär texten “Blod och eld”, Kristi blod och den heliga Andes eld.

Trosnormen för armén är endast bibeln. Man förkunnar avgörelse, omvändelse och helgelse, d.v.s. att när man är omvänd kan man få hjälp av den helige Ande att kunna uppfylla budet om kärleken till nästan. Därför ordnar man väckelse och helgelsemöten. Personliga vittnesbörd och fri bön spelar också stor roll liksom botbänken där man får knäböja och be för sin frälsning. Förbön sker också vid detta tillfälle.

En frälsningssoldat bör inte röka eller dricka alkohol.

Frälsningssoldaterna tror att

Bibeln är Guds ord.
Gud är en och Skaparen.
Jesus är sann Gud och sann människa.
Vem som helst kan bli frälst genom Jesu död på korset.
Ånger och pånyttfödelse genom den helige Ande är nödvändigt för frälsningen.
Att man blir rättfärdiggjord av nåd genom tron på Jesus Kristus.
De döda uppstår till evig salighet eller evigt straff efter domen.

 

SOCIAL VERKSAMHET

Frälsningsarmén är känd för sin sociala verksamhet. Man driver soppkök, ungkarlshotell och klädinsamlingar. Kläderna säljer man sedan på Myrorna. Frälsningsarmén gör också hembesök och är ett stöd för människor i svåra situationer. De flesta soldater gör sina insatser frivilligt, men det finns också soldater som är heltidsanställda.

Man ”för krig” mot fattigdom, våld, aids och pornografi och alkoholmissbruk.
Man har också ungdomsgårdar och kurser m.m. för missbrukare.

De är mycket omtyckta för sina andakter och sångstunder till gitarrmusik i parkerna.

FRÄLSNINFSARMÉN GODKÄND I RYSSLAND

Frälsningsarmén hotades tidigare av förbud i Ryssland , främst i Moskva, men  hotet undanröjdes. Detta sedan ett domstolsbeslut förklarat Frälsningsarmén laglig i hela Ryssland.

VISSTE DU…

Frälsningsarmén har både kårverksamhet och socialt arbete på drygt 170 platser runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder.
Till Frälsningsarméns svenska territorium hör även Lettland, där det finns 5 kårer.
Frälsningsarmén är uppdelad i sex divisioner: Norra, Södra, Västra, Östra, Sydvästra och Centraldivisionen.

FRÅGOR TILL TEXTEN

1. Var och när startade Frälsningsarmén sin verksamhet?

2. Beskriv rörelsens första år i Sverige.

3a. Hur är Frälsningsarméns organisation uppbyggd?
3 b. Hur många medlemmar har Frälsningsarmén i Sverige?
3 c. Vad heter Frälsningsarméns tidning?
3 d. Hur sprids det religiösa budskapet?
3 e. Vad är kännetecknande för Frälsningsarméns verksamhet.
3 f. Vad innebär avgörelse, omvändelse och helgelse?
3 g. Varför bör inte en frälsningssoldat använda alkohol.

4.  Vad är din åsikt om Frälsningsarméns arbete?

5. Tag reda på fakta om Myrorna.