Förintelsen

Det är svårt att beskriva de fasor, som nazisterna gjorde sig skyldiga till under andra världskriget. Jag rekommenderar er att läsa

…om detta må ni berätta…

En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945

Regeringskansliet, Levande Historia

Läs ... om detta må ni berätta

När jag själv var lärare brukade jag visa dokumentären om Kitty Heart i Auschwitz. Hon är judinna och var i Auschwitz som tonåring och överlevde. I filmen besöker hon koncentrationslägret på 1970-talet tillsammans med sin vuxne son. Hon berättar med stor inlevelse om sina upplevelser där. Försök få tag på filmen. Jag själv visade den varje år för mina klasser från mitten av 1970-talet till 2009. Varje år för i snitt5-6 klasser. Jag har alltså sett den många gånger. Den är bra.

Nedan beskriver jag med korta meningar en del om vad som hände judarna under Andra Världskriget.  Källa är den ovan nämnda boken.

1933

Det första koncentrationslägret upprättas. Bojkott mot judiska läkare, advokater, affärer, judar utestängs från statlig tjänst. Offentliga bokbål på böcker av judiska författare och av icke-judiska författare som är emot nazismen. Lagar upprättas om tvångssterilisering av zigenare, utvecklingsstörda och färgade tyskar. Judar utestängs från kulturella aktiviteter.

1934

Förbud mot äktenskap mellan tyskar och personer av främmande raser. Arresteringar av homosexuella i hela Tyskland.

1935

Jehovas vittnen får ej ha statlig tjänst, judar får ej göra militärtjänst. Nürnberglagarna: Judar får inte gifta sig med personer av ”tyskt blod”. Under 1930-talet stiftades över 400 lagar som inskränkte judars rättigheter, det sistnämnda gällde även Zigenare och negrer.

1938

All judisk egendom skall registreras. I Nazityskland skall alla judiska män och kvinnor lägga till namnet ”Israel” respektive ”Sara” till sina namn. Tyska judar skall ha stämplat ”J” i sina pass. 17 000 judar utvisas från Tyskland till polska gränsen. Mord, skadegörelse under ”Kristallnatten, den största organiserade förföljelsen i Europa under modern tid. Hundratals synagogor förstördes och judiska begravningsplatser vandaliserades liksom tusentals judiska affärer, judar mördades och tiotusentals judar fördes till koncentrationsläger. Judarna måste dessutom betala en miljard mark till staten för det inträffade!
Judiska barn får inte längre gå i tyska skolor. 500 tysk-judiska barn får inresa till Sverige.

1939

Hitler uttalar att ett världskrig kommer att innebära….”förintelse av den judiska rasen i Europa.” Judar måste lämna ifrån sig smycken, guld, silver o.dyl. 400 zigenska kvinnor från det annekterade Österrike förs till koncentrationslägret Ravensbruck.
Judar får inte äga radioapparater. Invasion av Polen. Präster, akademiker och judar skjuts.

Tyska judar får inte vara ute efter kl .21. Deportation av judar från Nazityskland. Alla zigenska kvinnor och ”spåkvinnor” skall fängslas.

Alla judar på ockuperat tyskt område måste bära en davidsstjärna.
SS säkerhetschef Heydrich: Judarna skall samlas i getton i städerna, snarast. De är då hopsamlade så att det lättare går att föra ut dem från Tyska riket till Polen. Detta skall ske med godståg. I landet återstående zigenare skall också till Polen.

1940:

Tyskland ockuperar Danmark, Norge, Belgien Holland och Frankrike. Ett koncentrationsläger inrättas i Auschwitz. Ett getto upprättas i Warszawa. 

Flerhundraåriga judiska boksamlingar och arkiv i Polen och Östeuropa förstördes av tyskarna.

Warszawagettot

Warszawagettot inrymde 400 000 personer, den tilldelade maten per person och dag innehöll 200 kcl. Den som ertappades med gömd mat i kläderna sköts på plats…. ”Aktiva, engagerade och energiska människor förvandlas till apatiska sömngångaraktiga varelser. …De dör under fysisk ansträngning som för att leta efter mat…

Tusentals avmagrade och hjälplösa barn drev omkring. Döda låg på gatorna, även döende små barn, övertäckta av tidningspapper i väntan på att forslas till massgravar.
Det var olagligt att bedriva skolundervisning, men det gjorde man ändå. Man försökte fortsätta utöva sin religion. Musik, konst, teater var ett sätt att hålla moralen uppe. En form av motstånd.  Man samlade vittnesmål och skrev dagbok för att dokumentera livet i gettot.

1941

Registrering av judar i Holland. Läger byggs i Birkenau. Zigenska och färgade barn får inte gå i tyska skolor. SS får fullmakt att förbereda ”en total lösning av judefrågan”. Mer än 33000 judar från Kiev mördas av en Einsatzgrupp vid Babij Jar.Judar förbjuda emigrera från Tyskland. Judar börjar deporteras till Theresienstadt. Judar börjar gasas ihjäl iförintelselägren. Först i Chelmno. Dit transporteras mellan den 15 och 12 september mer än 15 000 sjuka gamla över 65 år och barn under 10 år från gettot i Lodz . Där mördas de med avgaser i specialbyggda skåpvagnar i en skog.

1942

Konferens i Wannsee för att samordna ”den slutliga lösningen”. Första massgasningen i lägret Belzec. Gasning påbörjas i Auschwitz-Birkenau. Lägret Sobibor öppnas. De som är odugliga till arbete sänds till gaskamrarna. Judiska barn får inte längre undervisas. Auschwitz står till förfogande för experiment på fångar. Transporter av holländska judar till Auschwitz. 9000 franska judar, varav 400 barn transporteras till Auschwitz. Himmler: Utrotningen av judar i Polen skall vara avslutad senast slutet av 1942. Massdeportationer av judar från Warszawa till förintelselägret Treblinka. Judar i Norge deporteras till Auschwitz.

1943

Fyra krematorier med gaskammar tas i drift i Auschwitz. 3000 judiska mammor och barn transporteras från Holland till Sobibor. Danskarna sätter igång en räddningsaktion av judar i Danmark. Bl.a. flykten över Sundet till Sverige.

1944

Ungern ockuperas av tyskarna och den judiska befolkningen börjar deporteras. De västallierades styrkor landsätts i Normandie. Förintelselägret Majdanek befrias av Röda Armén. Dödandet i gaskamrarna i Auschwitz upphör.

1945

Dödsmarscherna mot Tyskland från Auschwitz börjar.
Röda Armén befriar Auschwitz. Koncentrationslägret Buchenwald befrias av amerikanerna. Lägret Bergen-Belsen befrias av britterna. Lägret Ravensbruck befrias av sovjetiska styrkor.

Tyskland kapitulerar. Kriget i Europa är slut.

Det tycks som om folket i Tredje riket visste så mycket (t.ex. om dödandet av landets tyska medborgare) eller så lite (t.ex. om dödandet av landets judiska medborgare) som de hade lust att veta. Vad de inte visst, ville de inte heller veta, av uppenbara skäl. Men att inte vilja veta, betyder alltid att veta tillräckligt för att veta tillräckligt för att veta att man inte vill veta.

J.P.Stern, engelsk historiker och ögonvittne

Motståndsgrupper fanns i Östeuropa och i Polen, Holland, Frankrike och Belgien. Man gömde judar och smugglade ut judar från nazikontrollerade områden. Även i koncentrations- och förintelselägren organiserades motstånd. Lämpligt ställe i texten

Frågor

1. Männen, som tvingade in judarna i gaskamrarna, hur kunde de?
2. Hur kunde man sortera ut gamla, handikappade, kvinnor och barn till att gasas?

3. Skulden ligger hos nazisterna - men var t.ex. svenskarna utan skuld? Se

Svek och skam präglar vår bild av Hitlertiden

Klas Åmarks rapport om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och ­Förintelsen – en bred sammanställning över orsakerna till vårt agerande före, under och efter Hitlertiden. Allt tyder på att vi fått ett framtida standardverk.

Förintelselägren och antal offer

Chelmno dec 41 - juli 44. 152 000 - 320 000

Belzec mars 42 - dec. 42 600 000

Sobibor april 42 - okt. 43 250 000

Treblinka juli 42 - aug. 43 700 000 - 900 000

Majdanek okt. 41 - juli 44 78 000

Auschwitz - Birkenau jan. 42 - jan. 45 över 1 100 000

 

Måtte det alltid finnas länder att fly tilll

FÖRINTELSEDAGEN. Med anledning av att den 27 januari är en internationell minnesdag över offren för Förintelsen publicerar vi en betraktelse över tortyr, krig och folkmord under efterkrigstiden, skriven av Per Wästberg.